Hakusana:  Toimialue:
  
     
 
 
Asiakasnumero:

Salasana:
  Sopimusehdot:

§1. Sopimusosapuolet
Sopimuksen osapuolina ovat Pohjoismaiden Numeropalvelu Ky (jäljempänä Myyjä) ja Pohjoismaiden numeropalvelu Ky:n yritysrekisteriin rekisteröitävä yritys tai yhdistys (Jäljempänä Asiakas).

§2. Sopimuksen kohde

Asiakas sitoutuu käyttämään Myyjän tarjoamaa palvelua seuraavin, allamainituin ehdoin.

§3. Sopimuksen synty
Sopimus syntyy suullisesti Myyjän ja Asiakkaan välille puhelinmyynnin kautta Asiakkaan tilatessaan palvelu ja Asiakkaan suostuessa noudattamaan näitä sopimusehtoja.

§4. Sopimuksen vahvistaminen ja peruuttaminen
Kaikki reklamaatiot ja peruutukset koskien palvelun tilausta on toimitettava Myyjälle kirjeitse seitsemän päivän sisällä tilausvahvistuksen saavuttua Asiakkaalle. Jos Asiakas ei ota yhteyttä Myyjään yllä mainitun ajan kuluessa, katsotaan sopimussuhde syntyneeksi. Sopimuksen irtisanomista ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle.

§5. Sopimuksen sisältö
Myyjä sitoutuu kytkemään Asiakkaan tiedot tilauksessa mainittuun tietokantaan ja luovuttamaan kyseessä olevia tietoja niillä perusteilla mitä tilauksessa on mainittu. Myyjällä ei ole korvausvelvollisuutta tietojen virheellisyyden perusteella asiakkaan kärsimistä välillisistä tai välittömistä vahingoista.

§6. Sopimusta koskevat Erikoistapaukset
Myyjä on oikeutettu tilapäisesti keskeyttämään palvelun tuottaminen jos se on välttämätöntä teknisten tai ohjelmallisten parannustöiden ja muutostöiden tekemiseksi.

§7. Tilauksen voimassaoloaika
Sopimus on voimassa toistaiseksi ja jatkuu automaattisesti, ellei Asiakas ole irtisanonut tilausta kahta viikkoa ennen laskutuskauden loppua. Laskutuskausi on 12 kuukautta. Laskutuskauden loppuvaiheessa Myyjä lähettää kirjallisen raportin Asiakkaalle, koskien Asiakkaalle kohdistuneiden hakujen määrää Myyjän tarjoaman palvelun kautta.

§8. Maksun viivästyminen
Viivästyneestä suorituksesta Myyjä perii viivästyskorkoa sekä 10 euron huomautusmaksun. Mahdollisista perintätoimista aiheutuvista kuluista on Asiakas maksuvelvollinen.

§9. Erimielisyydet
Kaikki erimielisyydet käsitellään Kokkolan käräjäoikeudessa.


11.1.2009

 

   © Copyright Pohjoismaiden Numeropalvelu

Käyttöopas | Tiedotteet | Sopimusehdot